Gweithdai Hyfforddi

Yn CYSYLLTU, ein nod yw creu cymuned gefnogol drwy wella sgiliau staff a myfyrwyr yn ein prifysgolion. Drwy ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth i gefnogi eraill, ein gobaith yw creu dealltwriaeth o les a hyrwyddo ethos o garedigrwydd yn y cymunedau hyn.

Gweler isod i gael gwybod pa weithdai hyfforddi rydym ni’n eu cynnal ar hyn o bryd.

Gofalu am eich ffrind - myfyrwyr yn unig
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i Bobl Ifanc (ar-lein) - staff yn unig
SafeTALK – myfyrwyr a staff