Prifysgol Abertawe

'Lleolir Prosiect CYSWLLT yn y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe ac ers mis Ionawr 2020, mae wedi datblygu i greu cymunedau cefnogol, hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol ac iach, a gwella lles ymhlith myfyrwyr.   

Gall pob myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe ddefnyddio cynllun cymorth cymheiriaid CYSWLLT sy'n gyfrinachol ac am ddim.  Hefyd gall staff a myfyrwyr ddefnyddio'r Ap Feeling Good am ddim neu ddefnyddio ein hystod o adnoddau defnyddiol. Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi myfyrwyr, edrychwch ar ein cyfleoedd gwirfoddoli. 

Darganfyddwch fwy am ein hamrywiaeth o weithdai lles ac iechyd meddwl, ein grŵp cymorth cymheiriaid neu ofyn am gefnogaeth gwirfoddolwyr ar gyfer eich digwyddiad neu weithgaredd ym Mhrifysgol Abertawe.

Support Links