Upcoming Events/Training

Event Filters
Card image cap

Look After Your Mate

Institution: Swansea University|
Venue: Online
Fri, Oct 8, 2021 10:00 AM

Gwyddom y gall fod yn anodd iawn siarad â’ch ffrind am iechyd meddwl. Mae Look After Your Mate yn weithdy rhyngweithiol a luniwyd gan Student Minds i helpu myfyrwyr sydd efallai yn cefnogi ffrind sy’n mynd drwy anawsterau iechyd meddwl, neu i’r rheini a hoffai wybod rhagor am iechyd meddwl. 

Card image cap

Group Connector Training

Institution: Swansea University|
Category: Training
Venue: Online
Tue, Oct 19, 2021 4:00 PM

Hyfforddiant sefydlu Cysylltwyr Grŵp. Cynhelir y gweithdy hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi llwyddo i ddod yn Gysylltwyr Grŵp ac sydd wedi mynychu (neu wedi cofrestru i fynychu) y gweithdy Gofalwch am eich Ffrind. I gadw eich lle, defnyddiwch y côd a ddarparwyd drwy neges e-bost.