DOD YN GYSYLLTYDD

Card image cap
Ydych chi’n fyfyriwr neu’n aelod o staff ym Mhrifysgol Abertawe neu’r Drindod Dewi Sant sydd â diddordeb mewn cefnogi CYSYLLTU? Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd i wirfoddoli sydd ar gael i chi gymryd rhan.

Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd i wirfoddoli sydd ar gael i chi gymryd rhan.

Darllenwch y disgrifiadau rôl i gael gwybodaeth am bob cyfle a llenwi ffurflen fynegi diddordeb i wneud cais. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â CYSYLLTU yn eich prifysgol i siarad ag aelod o’r tîm.

Available Connector Roles

Card image cap

Cysylltydd Myfyrwyr (un-i-un) (myfyrwyr yn unig)

Mae Cysylltwyr Myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant llawn i roi cefnogaeth un-i-un gan gymheiriaid i fyfyrwyr sy’n cael trafferthion gyda’u llesiant. <0} Gallai hyn gynnwys gwrando, rhannu’ch profiadau’ch hun neu gefnogi myfyrwyr i ddefnyddio gwasanaethau cymorth a gweithgareddau cymdeithasol yn y Brifysgol neu’r gymuned.
We are not currently taking on new volunteers for this role. However, if you are interested in volunteering for this role in the future, please complete an expression of interest form and we will contact you when the role becomes available again.

Card image cap

Cysylltydd Grŵp (myfyrwyr yn unig)

Mae Cysylltwyr Grŵp yn derbyn hyfforddiant llawn i gefnogi hwyluso sesiynau llesiant grŵp i fyfyrwyr eraill yn y brifysgol. Gan weithio fel tîm, bydd Cysylltwyr Grŵp yn creu gweithgareddau ac adnoddau ar gyfer sesiynau llesiant, yn rhannu sgiliau hunan-ofal ymarferol gyda myfyrwyr ac yn cyfeirio at wasanaethau cymorth perthnasol.

Card image cap

Cysylltydd y Cyfryngau Cymdeithasol (myfyrwyr yn unig)

Bydd Cysylltwyr y Cyfryngau Cymdeithasol yn gweithio fel tîm bach i ddatblygu cynnwys diddorol i’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer holl sianeli CYSYLLTU ar y cyfryngau hynny. Rydym yn chwilio am fyfyrwyr creadigol â sgiliau cyfathrebu cryf a gwybodaeth am iechyd meddwl a llesiant.

Card image cap

Cysylltydd Staff (staff yn unig)

Mae’r rôl hon ar gael i staff presennol yn y brifysgol sy’n ymdrin â myfyrwyr. Bydd staff yn derbyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i wella’ch sgiliau wrth ymateb i faterion llesiant myfyrwyr. Bydd Cysylltwyr Staff yn bwnt cymorth ychwanegol i fyfyrwyr a Chysylltwyr Myfyrwyr a byddant yn helpu i hyrwyddo CYSYLLTU o fewn y Brifysgol.

Card image cap

Cysylltydd Myfyrwyr (un-i-un) (myfyrwyr yn unig)

Mae Cysylltwyr Myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant llawn i roi cefnogaeth un-i-un gan gymheiriaid i fyfyrwyr sy’n cael trafferthion gyda’u llesiant. Gallai hyn gynnwys gwrando, rhannu’ch profiadau’ch hun neu gefnogi myfyrwyr i ddefnyddio gwasanaethau cymorth a gweithgareddau cymdeithasol yn y Brifysgol neu’r gymuned.

Card image cap

Cysylltydd y Cyfryngau Cymdeithasol (myfyrwyr yn unig)

Mae Cysylltwyr Grŵp yn derbyn hyfforddiant llawn i gefnogi hwyluso sesiynau llesiant grŵp i fyfyrwyr eraill yn y brifysgol. Gan weithio fel tîm, bydd Cysylltwyr Grŵp yn creu gweithgareddau ac adnoddau ar gyfer sesiynau llesiant, yn rhannu sgiliau hunan-ofal ymarferol gyda myfyrwyr ac yn cyfeirio at wasanaethau cymorth perthnasol.

Card image cap

Cysylltydd Staff (staff yn unig)

Mae’r rôl hon ar gael i staff presennol yn y brifysgol sy’n ymdrin â myfyrwyr. Bydd staff yn derbyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i wella’ch sgiliau wrth ymateb i faterion llesiant myfyrwyr. Bydd Cysylltwyr Staff yn bwnt cymorth ychwanegol i fyfyrwyr a Chysylltwyr Myfyrwyr a byddant yn helpu i hyrwyddo CYSYLLTU o fewn y Brifysgol.