DOD YN GYSYLLTYDD

Oes diddordeb gennych mewn bod yn GYSYLLTYDD? ‘Rydych yn y lle iawn! Os ydych yn fyfyriwr neu aelod o staff, mae’r holl wybodath sy’n berthnasol i’ch sefydliad chi ar y dudalen nesaf. (Tabs isod)

Os yw’r disgrifiad rôl yn apelio atoch a basech yn hoffi dod yn GYSYLLTYDD, cwblhewch y ffurflen Dangos Diddordeb (Click Here) a chyflwynwch. Bydd aelod o’r tim yn cysylltu â chi yn fuan.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglyn â’r rôl neu os ydych eisiau trafod cyn ymgeisio, cysylltwch â’r tim yn eich sefydliad os gwelwch yn dda.

Ffurflen Mynegi Diddordeb

Ffurflen Myfyrwyr

Please Enter Your Full Name.
Please Enter Your Email.
Please Select an Institution.
Please Enter Your Department.
Please Enter Your Student Number.
Please Enter Your Date of Birth.
Please Enter the course you study.
Please Enter Your Year of Study.
Please Enter You Phone Number.
Please Enter How you heard about us.

Please Enter An Answer For This Question.
Please Enter An Answer For This Question.
Please Enter An Answer For This Question.

Please Select a checkbox.
Please Select a checkbox.

wrth gyflwyno'r ffurflen rydych yn cytuno i'r canlynol:

Bydd y wybodaeth a fewnbynnwyd yn y ffurflen yn cael ei anfon i dîm cysylltu eich sefydliad ac yn cael ei storio yn ddiogel er mwyn asesu eich addasrwydd i fod yn gysylltydd.

Ffurflen Staff

Please Enter Your Full Name.
Please Enter Your Email.
Please Enter Your Job Role.
Please Enter Your Department.
Please Enter Your Campus.
Please Enter Your Date of Birth.
Please Enter How you heard about us.
Please Select an Institution.
Please Enter An Answer For This Question.
Please Enter An Answer For This Question.
Please Enter An Answer For This Question.

Please Select a checkbox.
Please Select a checkbox.

Please Select a checkbox.

wrth gyflwyno'r ffurflen rydych yn cytuno i'r canlynol:

Bydd y wybodaeth a fewnbynnwyd yn y ffurflen yn cael ei anfon i dîm cysylltu eich sefydliad ac yn cael ei storio yn ddiogel er mwyn asesu eich addasrwydd i fod yn gysylltydd.