CYSTADLEUAETH

Mae’r Prosiect CYSYLLTU ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Abertawe yn gwahodd myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau sy’n gysylltiedig â ffyrdd o fyw’n iach i fod yn greadigol a datblygu cynnwys deniadol i gynyddu llesiant myfyrwyr.
Bydd y cynnwys buddugol ar gael i fyfyrwyr ar wefan CYSYLLTU.

Manylion y Gystadleuaeth

Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Gwahoddir myfyrwyr Prifysgol Abertawe sy’n astudio cyrsiau sy’n gysylltiedig â chwaraeon/ymarfer corff i gyflwyno cynnwys sy’n berthnasol i:

 • Y berthynas rhwng ymarfer corff a llesiant/iechyd meddwl
 • Cyngor i fyfyrwyr ar gynyddu eu gweithgarwch corfforol
 • Syniadau am ymarfer corff neu weithgarwch corfforol
 • Myfyrwyr PCYDDS

  Gwahoddir myfyrwyr PCYDDS sy’n astudio cyrsiau sy’n gysylltiedig â maetheg i gyflwyno cynnwys sy’n berthnasol i:

 • Y berthynas rhwng maetheg a llesiant/iechyd meddwl
 • Cyngor i fyfyrwyr ar fwyta’n iach
 • Syniadau am ryseitiau iach
 • Arweiniad yn unig yw hyn. Mae croeso i fyfyrwyr o’r naill brifysgol neu’r llall gyflwyno cynnwys sy’n gysylltiedig â maetheg a/neu ymarfer corff, os oes ganddynt wybodaeth berthnasol

  Gellir cyflwyno cynnwys mewn unrhyw fformat, megis fideo (llai na 3 munud, fformat MP4) neu ffeithlun.
  Dylid cadw mewn cof y bydd hyn yn cael ei gysylltu â neu ei ymgorffori i wefan.

  Dylai’r cynnwys fod yn addas i’r gynulleidfa fyfyrwyr, o gofio bod y prifysgolion yn gartref i garfan amrywiol o fyfyrwyr.

  WINNERS

  Bydd academyddion o’r ddwy brifysgol yn ystyried y cyflwyniadau ac yn dewis pum enillydd o bob prifysgol. Bydd enillwyr yn cael eu dewis ar sail nifer o ffactorau gan gynnwys cywirdeb ffeithiol, pa mor ddeniadol yw’r cynnwys a’i berthnasedd i fyfyrwyr.

  Mae deg taleb £50 i’w hennill

  Wrth gyflwyno, gofynnir i chi roi caniatâd i’r cynnwys gael ei ddefnyddio’n gyhoeddus gan CYSYLLTU, PCYDDS a Phrifysgol Abertawe.

  DYDDIAD CAU

  Dydd Gwener 28ain Ionawr, 10am

  Cyflwyno'ch cais isod

  Caniatâd i ddefnyddio’r cynnwys a gyflwynir

  Rhoddaf ganiatâd i’m cynnwys gael ei rannu gyda’r staff academaidd perthnasol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Abertawe i wirio bod y cynnwys yn ffeithiol gywir.

  Os dewisir fy nghynnwys, cytunaf y ceir defnyddio’r deunydd ar: