DOD YN GYSYLLTYDD

Oes diddordeb gennych mewn bod yn GYSYLLTYDD? ‘Rydych yn y lle iawn! Os ydych yn fyfyriwr neu aelod o staff, mae’r holl wybodath sy’n berthnasol i’ch sefydliad chi ar y dudalen nesaf. (Tabs isod)

Os yw’r disgrifiad rôl yn apelio atoch a basech yn hoffi dod yn GYSYLLTYDD, cwblhewch y ffurflen Dangos Diddordeb (Cliciwch yma) a chyflwynwch. Bydd aelod o’r tim yn cysylltu â chi yn fuan.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglyn â’r rôl neu os ydych eisiau trafod cyn ymgeisio, cysylltwch â’r tim yn eich sefydliad os gwelwch yn dda.

Ffurflen Mynegi Diddordeb

Ffurflen Myfyrwyr

Rhowch Eich Enw Llawn os gwelwch yn dda.
Rhowch Eich E-bost os gwelwch yn dda.
Dewiswch Sefydliad os gwelwch yn dda.
Please Enter Your Campus.
Rhowch Eich Rhif Myfyrwyr mewn os gwelwch yn dda.
Rhowch Eich Dyddiad Geni os gwelwch yn dda
Rhowch Eich Cwrs os gwelwch yn dda
Rhowch Eich Blwyddyn astudio os gwelwch yn dda
Rhowch Eich Rhif Ffôn os gwelwch yn dda
Rhowch ateb i Sut glywsoch chi amdanom ni?.

Atebwch y cwestiwn hyn os gwelwch yn dda
Atebwch y cwestiwn hyn os gwelwch yn dda
Atebwch y cwestiwn hyn os gwelwch yn dda

Dewiswch blwch gwirio os gwelwch yn dda
Dewiswch blwch gwirio os gwelwch yn dda

wrth gyflwyno'r ffurflen rydych yn cytuno i'r canlynol:

Bydd y wybodaeth a fewnbynnwyd yn y ffurflen yn cael ei anfon i dîm cysylltu eich sefydliad ac yn cael ei storio yn ddiogel er mwyn asesu eich addasrwydd i fod yn gysylltydd.

Ffurflen Staff

Rhowch Eich Enw Llawn os gwelwch yn dda
Rhowch Eich cyfeiriad E-bost os gwelwch yn dda
Rhowch Eich Rôl y Swydd os gwelwch yn dda
Rhowch Eich Adran os gwelwch yn dda
Rhowch Eich Campws os gwelwch yn dda
Rhowch Eich Dyddiad Geni os gwelwch yn dda
Rhowch ateb i Sut glywsoch chi amdanom ni?.
Dewiswch Sefydliad os gwelwch yn dda.
Atebwch y cwestiwn hyn os gwelwch yn dda
Atebwch y cwestiwn hyn os gwelwch yn dda
Atebwch y cwestiwn hyn os gwelwch yn dda

Dewiswch blwch gwirio os gwelwch yn dda
Dewiswch blwch gwirio os gwelwch yn dda

Dewiswch blwch gwirio os gwelwch yn dda

wrth gyflwyno'r ffurflen rydych yn cytuno i'r canlynol:

Bydd y wybodaeth a fewnbynnwyd yn y ffurflen yn cael ei anfon i dîm cysylltu eich sefydliad ac yn cael ei storio yn ddiogel er mwyn asesu eich addasrwydd i fod yn gysylltydd.